Adatkezelési tájékoztató


Az Ön (későbbiekben látogató) által megadott adatokat védett környezetben tároljuk, és technikai megoldásokat alkalmazunk annak érdekében, hogy azokat illetéktelenek ne ismerhessék meg. A látogató által megadott adatokat nem adjuk ki harmadik fél részére.


Adatkezelési gyakorlata során figyelembe vesszük a vonatkozó mindenkoron hatályos jogszabályokat. Jelen tájékoztatóban közzétett adatkezelési alapelvek összhangban vannak az alábbi jogszabályokkal:

  • évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;
  • évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);
  • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
  • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
  • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Adatkezelés célja: honlap működésének biztosítása, ellenőrzése, biztonsági események megelőzése, utólagos kiértékelése.

Adatkezelés jogalapja: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. Kezelt adatok köre: a látogatás dátuma, pontos ideje, a meglátogatott weboldal címe, az azt megelőzően látogatott oldal címe, a látogató IP címe, illetve a használt böngészőt és az operációs rendszert jellemző adatok.

A kraniczgergo.hu weboldalon az adatok további kapcsolattartás céljából kerülnek felhasználásra.

Adatkezelés célja: kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja: látogató önkéntes hozzájárulása.
Kezelt adatok köre: név, email cím.


Cookie

A kraniczgergo.hu oldalon úgynevezett cookie-kat használunk. Ezek olyan információcsomagok, amelyeket a böngésző a használatban lévő eszközre tölt le, hogy javítsa a felhasználói élményt. Többnyire a cookie-k a felhasználók által megjelölt preferenciák és információk eltárolására szolgálnak, mint pl. Google Analytics. A cookie-k a látogató felhasználói élményét segítik.